Condotel

khu nghỉ dưỡng của Hải Phát invest

KHU NGHỈ DƯỠNG PHỨC HỢP HẢI PHÁT PHAN THIẾT

  • Địa điểm: Bình Thuận
  • Diện tích: 36m2
  • Loại hình: Condotel

THANH LONG BAY – HÀM THUẬN NAM, BÌNH THUẬN

  • Địa điểm: Bình Thuận
  • Diện tích: 36m2
  • Loại hình: Condotel

Căn hộ Condotel Edna Hill Resort Mũi Né

  • Địa điểm: Phan Thiết
  • Diện tích: 50m2
  • Loại hình: Condotel